top of page
Alma Heikkilä & Elina Tuhkanen

 

FUNGI, MYCELIUM, FRUITING BODIES, SLIME MOLDS AND MORE 

 

FUNGI, MYCELIUM, FRUITING BODIES, SLIME MOLDS AND MORE

Alma Heikkilä & Elina Tuhkanen

2013-14

Experiencing the surface, different species living within and amongst each other.

The image of an old growth forest is often used as the depiction of a natural environment. The human perspective of nature, defining and visualizing

the aesthetics of nature is limited by our own physicality. A forest is readily the species that we see most clearly. We are trying to bring visibility to

elements that are not seen in the forest for the trees. We depict the air between the trees, in that air spores, pollen and insects move about. The

experience of the ground is fundamentally human, we naturally can not move or see underground. Typical for members of the plant, fungi and slime

mold kingdoms is that they live both above and under the ground. Fungi and slime mold also live within other living and dead plants.

_____________________________________________________

Alma Heikkilä & Elina Tuhkanen

 

SIENET, RIHMASTOT, ITIÖEMÄT, LIMASIENET JA MUUT 

Metsä puilta, maan pinnan kokemus, eri lajien sisäkkäin ja rinnakkain elo.

Luonnon ympäristöistä nousee usein ikimetsä esiin luontoa sellaisenaan parhaiten kuvaavaksi. Ihmisen näkökulma luontoon, luonnon esteettinen määrittely ja kuvallistaminen sitoutuvat omaan fysiikkaamme. Metsä on helposti ne lajit jotka selvimmin näemme.

Kuvaamme ilmaa puiden välissä, siinä ilmassa liikkuu mm. itiötä, siitepölyä ja hyönteisiä. Kokemus maan pinnasta on merkittävä ihmisen kannalta, emme luontevasti pääse liikkumaan tai näkemään maan sisään. Kasvi- sieni- ja limasienikunnalle on tyypillistä että ne elävät sekä maan alla että päällä. Sienet elävät myös muiden elävien ja kuolleiden kasvien sisällä.

 

Kasvien signalointi

"Se merkitsee kasvien kommunikaatiota: sitä, miten kasvit reagoivat ympäristöstään tuleviin ja sisäisiin ärsykkeisiin ja miten niiden omat geenit siinä yhteydessä ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Käytännössä kyse on esimerkiksi siitä, miten kasvit kehittävät kylmän- tai kuivuudenkestävyyttään, puolustautuvat taudinaiheuttajia vastaan tai säätelevät kasvuaan ja kehitystään." - Tapio Palva, Helsingin yliopisto

 

Limasienet – olemisen ja määrittelyn harmaalla aluella

"Limasienet ovat sienten ja alkueläinten välimuotoja. Sienten tapaan limasienillä on elinkierto, ja ne tuottavat itiöitä. Alkueläinten tapaan limasienille on kehittynyt liikkumiskyky. Limasienet elävät pääasiassa maatuvan kasviaineksen pinnalla, josta ne fagosytoivat ravinnokseen muita mikro-organismeja, pääasiassa bakteereja.” - Solunetti – Suomen virtuaaliyliopisto

 

Paranvoi

"Paranvoi (Fuligo septica) on lahopuilla ja kannoilla elävä limasieni. Se muodostaa laajoja limakoita eli plasmodioita, jotka ovat väriltään kirkkaan keltaisia tai valkeita. Kypsyessään paranvoi muuttuu vaihtelevan muotoisiksi ja värisiksi itiöemiksi." - Index Fungoforum

"Para on suomalaisessa ja ruotsalaisessa kansanperinteessä tunnettu maatilan tai talon haltija eli eräänlainen tonttu, ja myös omistajansa apuolento.

Paranvoiksi nimetty limasienen epäiltiin kansanperinteessä olevan peräisin siitä, että para häirittynä oksentaisi ulos osan kähveltämästään voista. Tämän vuoksi paranvoita on kutsuttu myös paranpaskaksi tai -oksennukseksi. - Henrikson, Törngren, Hansson

 

Syväekologia

"...Kaikkia syväekologioita yhdistää lopulta vain luonnon itseisarvon tunnustaminen ja tämän mukaan toimiminen. .." Elias Hämäläinen, Elonkehä 2011

 

Rihmastot: metsien perusta

"...Sienirihmastot levittäytyvät kaikkialle metsän maaperään ja yhdistävät metsän eri osat toisiinsa jonkinlaisen tietoverkon tavoin. Ne kuljettavat ravinteita yhdeltä lajilta, jolla niitä on ylen määrin, toisen lajin puille, jotka kuolisivat ilman niitä. Sienirihmastot pitää huolta metsän hyvinvoinnista. Uskoisin että ne tekevät näin koska ne ymmärtävät että ekosysteemin monimuoitoinen hyvinvointi puhuu myös näiden sienipopulaatoiden puolesta. Uskoin näiden sienten oppineen evoluution kautta, että monimuoitoisuus ja joustavuus ovat ekosysteemissä kaikkien etu, eivät vain yhden. " -Paul Stamets: Mycelium Running: How Mushrooms Can Help Save the World (Ten Speed Press, 2005) Suomennos Sirpa Elina Tulirinta, Elonkehä 3/2013

 

 

bottom of page